Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 30/8/2007 – Ημερ. 3/8/2007