Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 5/12/07 – Ημερ. 26/11/2007