Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 8/11/07 – Ημερ. 24/10/2007