Εγγεγραμμένο Γραφείο:

Νικηφόρου Φωκά 34 -38
1016 Λευκωσία- Κύπρος

Κεντρικά Γραφεία:

Τεύκρου Ανθία 16,
Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου
2540 Nicosia- Cyprus

Τ.Θ.

21778,
1513 Λευκωσία - Κύπρος

Στοιχεία Eπικοινωνίας