Η εταιρεία Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ έτυχε χρηματοδότησης στα πλαίσια του καθεστώτος 4,2

More Posts

ANNOUNCEMENT 20/04/2023: BOARD MEETING RESOLUTIONS

ANNOUNCEMENT 20/04/2023: BOARD MEETING RESOLUTIONS

Mitsides Public Company Ltd announces that the Board of Directors, at its meeting held on 20 April 2023, examined the…
Mitsides company in support of the people of Lebanon

Mitsides company in support of the people of Lebanon

Aiming at providing support to the afflicted people of Lebanon, Mitsides Company will donate 5 tons of pasta and 1…