Η εταιρεία Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ έτυχε χρηματοδότησης στα πλαίσια του καθεστώτος 4,2

More Posts

Mitsides company in support of the people of Lebanon

Mitsides company in support of the people of Lebanon

Aiming at providing support to the afflicted people of Lebanon, Mitsides Company will donate 5 tons of pasta and 1…
Humanitarian Aid to the Armenian Community of Lebanon

Humanitarian Aid to the Armenian Community of Lebanon

The Armenian Prelature of Cyprus and the Office of the Armenian Representative had appealed for help for the Armenian community…