Βελτιωμένα αναμένονται τα αποτελέσματα της Μιτσίδης για το 1ο εξάμηνο 2009 – Ημερ. 7/8/2009