Εγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης για την περίοδο 1 Ιουλίου έως 9 Νοεμβρίου 2008 – Ημερ. 10/11/2008