Μειωμένα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2007 – Ημερ. 22/06/2007