Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 5 Ιουνίου 2009 – Ημερ. 19/5/2009