Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2011 – Ημερ. 14/4/2011