Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 21/4/2008 – Ημερ. 8/4/2008