Ολικής Πετρόμυλου- Σκληρό

Τύπος

20kg

Συσκευασία
Κωδικός προϊόντος
931

Συστατικά

100% wholewheat flour specially milled to contain all the constituents of the wheat grain. It has a higher nutritional value and contains more protein, vitamins and fibre than other flours. Used for a wide variety of healthy breads with unique odor and taste. Should be used in combination with other bakery flours.

Χρήσεις: Wholewheat breads, rusks, biscuits, muffins, cakes.