Αναμενόμενα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το 2009 – Ημερ. 8/2/2010